Grafické zpracování náborového letáčku A5, A4

13
bodů

Oslovíme šikovného grafika, který nám vytvoří náborový letáček pro volnočasové kroužky pro děti?

Design
Grafika
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Potřebujeme aby se o projektu dozvědělo co nejvíce lidí a my tak mohli nabrat děti do kroužků.

Popis

Spolupracujeme s dalšími sdruženími na volnočasových kroužcích pro děti a mladistvé. Abychom naplnili kapacity a aby se o nás vůbec dozvěděla široká veřejnost, potřebujeme vytvořit tento letáček, který potom budeme roznášet po základních školách v Olomouci. V těchto kroužcích budeme dětem hravou formou představovat období, kdy do Olomouce přišli Římané a na "chvíli" zde tábořili. K dispozici potom máme podklady, které zašleme zájemcům. Děkujeme.
Římané a Germáni na Olomoucku
Kultura
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Jsme NNO, založená 25.2.2013. Klademe si za cíl propagovat město Olomouc jako nejsevernější bod ve střední Evropě, kde je archeologicky doložen pobyt římských vojsk. Římští vojáci se do této oblasti probojovali během tzv. markomanských válek ve 2. stol.n.l. Široké veřejnosti hodláme tento fakt prezentovat na každoročních festivalech, vystoupeních a workshopech, budeme organizovat s dalšími organizacemi volnočasové zájmové kroužky pro děti a příměstské tábory. Naším největším snem je vybudování archeoparku (v blízkosti archeologicky doloženého krátkodobého tábora v lokalitě Olomouc - Neředín), kde si široká veřejnost interaktivně vyzkouší život z období 2. stol.n.l.