Raná péče EDA by si přála k 25. výročí nový slogan

7
bodů

Raná péče EDA patří mezi špičky ve svém oboru. Jediné co nám chybí, je slogan.

Marketing
Copywriting
Tady a teď | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

V roce 2015 slavíme výročí vzniku rané péče v Čechách a při této příležitosti připravujeme mediální kampaň, pro kterou potřebujeme slogan.

Popis

K 25. výročí Rané péče se připravuje televizní spot a ostatní POS materiály. Mediální kampaň kromě jednotné vizuální stránky by měla obsahovat právě společný SLOGAN, který by organizace mohla používat ke své komunikaci s veřejností, přitom by odpovídal poslání Rané péče EDA. Slogan by měl být pozitivní, ideálně víceznačný, snadno zapamatovatelný. Slogan by měl obsahovat: 1. to, že se jedná o INTERVENCI/POMOC - Poradkyně se, zejména pomocí hry, starají o děti od 5 měsíců do 7 let věku, rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti. 2. to, že organizace pomáhá RODINÁM dětí - pomoc je poskytována všem, zejména rodiče se potřebují smířit s danou situací, je jim poskytována odborná pomoc, doprovod klienta a konzultace např. na úřadě, u odborných lékařů. Poradkyně pomáhají k tomu, aby dítě nemuselo skončit v ústavní péči. 3. to, že organizaci jde o stimulaci ZRAKU - Raná péče EDA se stará zejména o děti se zrakovým a kombinovaným postižením. Poradkyně stimulací zraku mohou pomoci zlepšit vidění o 50 - 100%.
podpora dětí se zrakovým či kombinovaným postižením
Poskytujeme odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým či jiným postižením nebo ohrožením vývoje v raném věku. Naším cílem je, aby děti s postižením vyrůstaly v domácím prostředí a rodina mohla vlastními silami maximálně rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti.