Marketingová strategie pro volnočasové kroužky

13
bodů

Doplnění a dotvoření marketingové strategie pro kroužky

Marketing
Public Relations
Sociální sítě
Fundraising
Strategie
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Pro spuštění kroužků chceme smysluplnou prezentaci a promyšlenou strategii

Popis

Potřebujeme dopracovat strategický plán. Poradit s možnostmi, jak se dostat do povědomí široké veřejnosti, aby to nestálo mnoho času a peněz a výsledek žádný. Máme již utvořený koncept, ale zdá se nám, že je co zlepšovat. Hlavně bychom byli vděční za rady a nápady, jak zlepšit naši nynější situaci.
Římané a Germáni na Olomoucku
Kultura
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Jsme NNO, založená 25.2.2013. Klademe si za cíl propagovat město Olomouc jako nejsevernější bod ve střední Evropě, kde je archeologicky doložen pobyt římských vojsk. Římští vojáci se do této oblasti probojovali během tzv. markomanských válek ve 2. stol.n.l. Široké veřejnosti hodláme tento fakt prezentovat na každoročních festivalech, vystoupeních a workshopech, budeme organizovat s dalšími organizacemi volnočasové zájmové kroužky pro děti a příměstské tábory. Naším největším snem je vybudování archeoparku (v blízkosti archeologicky doloženého krátkodobého tábora v lokalitě Olomouc - Neředín), kde si široká veřejnost interaktivně vyzkouší život z období 2. stol.n.l.