Konzultace v právní oblasti

0
bodů

Prosíme o konzultaci ohledně Zákoníku práce

Právo
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Rádi bychom se vyvarovali případných chyb a problémů.

Popis

Hledáme právníka, který by byl ochoten zkontrolovat jednu vnitřní směrnici naší organizace odkazující na Zákoník práce (1 strana A4), zda-li je v souladu s NOZ či jinými předpisy. Směrnice vznikla v roce 2004. Nejsme si jisti, zda se za 10 let něco nezměnilo, co by mělo významný vliv na platnost této směrnice.
Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví.
Jsme nezisková organizace jejímž hlavním tématem je rozvoj dobrovolnictví. Naším dlouhodobým cílem je aby u nás přibývalo dobrovolníků i oblastí v nichž působí, ale také aby se zvyšovala kvalita dobrovolnických programů a profesionalita lidí, kteří s dobrovolníky pracují. V souladu s tímto poslání realizujeme množství aktivit; podporujeme a realizujeme výzkumné, výcvikové a vzdělávací programy, poradenství a terapii, supervize a stáže. HESTIA vydává účelové publikace, navazuje kontakty s iniciativami a institucemi s obdobnými cíli v ČR a v zahraničí a přispívá k propagaci a publicitě uvedených aktivit.