Komunikační vizuál k projektu POMÁHEJTE MAILEM

13
bodů

Hledáme způsob, jak efektivně přivést případné dárce k návštěvě webu POMÁHEJTE MAILEM.

Design
Grafika
Kreativita
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Projekt POMÁHEJTE MAILEM je fundraisingovým produktem, který má zajišťovat dlouhodobou udržitelnost naší snahy pomáhat.

Popis

Potřebujeme vytvořit komunikační vizuál, který přivede návštěvníky na webové stránky www.pomahejtemailem.cz, kde se bezplatně zaregistrují a budou přijímat e-maily. Díky dlouhodobým partnerstvím jsme schopni vizuál zpropagovat v tištěných, outdoorových médiích, popř. ve spolupráci s internetovým a audio partnerem. Co nám schází, je funkční vizuální komunikace, které by porozuměla široká veřejnost. Prioritním cílem není propagace činnosti sdružení, i když ani tomu bychom se přirozeně nebránili, ale produktivita webu POMÁHEJTE MAILEM z hlediska registrací. Cílem vizuálu je vytvářet co nejvyšší návštěvnost webových stránek.
Pomáháme DĚTEM ULICE postavit se na vlastní nohy.
„Není umění někomu v nouzi dát najíst, ale naučit ho na jídlo si vydělat.“