Produktový letáček - workshopy pro školy

13
bodů

Leták pro školy prezentujici workshopy chuzi naboso ve školách

Grafika
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Leták, který bude představovat speciální stezky, které jsou určené do indoor prostoru školy

Popis

Cílem je vytvoření produktového letáku naše činnost a produkty: přispívání k zvyšování povědomí o chození bez bot poradenská a informační činnost v oblasti chůze naboso a stezek k tomu určených propagace a prosazování principů chůze naboso a stezek k tomu určených tvorba a realizace stezek, údržba těchto stezek využití fotografie z www.chuzebezbot.cz nebo jinych zdrojů
• přispívání k zvyšování povědomí o chození bez bot •
Člověk je jediným tvorem na celé planetě, který nosí na svých končetinách boty. I tým bez bot se pohybuje po městě, v zaměstnání, do divadla a při mnohých sportech bez bot. Jakmile máme chvíli volného času, vyrážíme bez bot - na stezky "bez bot".