Jak srozumitelněji definovat zaměření organizace?

0
bodů

Hledáme šikovného poradce na strategii a PR.

Public Relations
Strategie
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Potřebujeme lépe definovat a pojmenovat naše zaměření, aby bylo jasné a srozumitelné pro veřejnost.

Popis

Abychom mohli efektivněji komunikovat s veřejností a lépe cílit naši propagaci a PR, potřebujeme jasněji definovat naše zaměření. Za dobu naší existence (22 let) jsme dělali spoustu velmi zajímavých projektů, máme relativně široký záběr a chtěli bychom tomu dát jasnější strukturu a umět lépe komunikovat naše poslání navenek. Věříme, že dialog a prevence konfliktů nabývá v dnešním světě na důležitosti, avšak hůře se to komunikuje, je to výzva:-)
Vzdělávací organizace - dialog, řešení konfliktů, rozvoj.
Jsme vzdělávací organizace. Usilujeme o zapojení občanů do věcí veřejných, chceme rozvíjet v lidech schopnosti a dovednosti, které přispívají k demokracii, toleranci a prevenci negativních jevů ve společnosti. Zabýváme se prevencí a řešením konfliktů a rozvojovým vzděláváním. Jsme členem mezinárodní sítě Partners for Democratic Change International.