Hledáme jazykového korektora/korekturku

0
bodů

Pro články do našeho dobrovolnického zpravodaje hledáme šikovného korektora/rku

jazyková korektura
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Na jazykové korektury nemáme expertízu v týmu a rádi bychom někoho šikovného a rychlého, kdo by nám pomohl vychytat chyby.

Popis

Máme ke korektuře 20 textů/člůnků na téma dobrovolnictví v zahraničí, v Čechách, jedná se o osobní výpovědi, zajímavé rozhovory. Články bychom poslali obratem ve wordu ke korektuře, je možno rozložit i na více lidí, pokud by byla kapacita např. jen na 10 článků (rozsahově se různí, od 1/2 až do 2 stran).
Čtvrtstoletí na poli mezinárodního dobrovolnictví.
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit je nevládní nezisková organizace působící od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví. Smyslem naší činnosti je umožňovat lidem, aby prostřednictvím dobrovolné práce pomáhali tam, kde je potřeba, a věnovali svůj volný čas aktivitám, které nejen prospějí dobré věci, ale obohatí i je samotné.