Vytvoření certifikátů pro dobrovolníky

10
bodů

Potřebuji vytvořit certifikáty, které by poděkovaly našim dobrovolníkům za dobrovolnickou činnost.

Design
Grafika
Střední práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Ocenění a poděkování dobrovolníkům za jejich činnost roce 2014.

Popis

Při příležitosti Vánočního setkání chceme našim dobrovolníkům poděkovat za jejich činnost v roce 2014. Jednou z odměn je i certifikát (diplom), který vyslovuje poděkování za jejich dobrovolnickou činnost. Tento certifikát může vypadat takřka jakkoliv. Nejvhodnější formát je A4, obsahem by mělo být naše logo a v hlavním textu použito písmo dle našeho manuálu. Na všem se můžeme domlouvat průběžně. Přikládám vzor z minulého roku, naše logo, přibližný text a logomanuál naší organizace. Na certifikáty vůbec nespěcháme - budu je předávat na setkání pravděpodobně 12. 12., jen potřebuji nějaký čas na tisk. Kontakt: dobrovolnicke.centrum@fokusvysocina.cz
Našim posláním je zapojovat dobrovolníky do pomoci lidem, ..
Sociální služby
Úkolem Dobrovolnických center FOKUSu Vysočina je zprostředkovat setkávání lidí, kteří mají chuť pomáhat a těch, kteří pomoc potřebují. Vytvářet podmínky pro to, aby se mohlo dobrovolnictví u nás šířit. Cílem Dobrovolnického centra je doplňovat profesionální práci jednotlivých organizací v daném regionu pomocí dobrovolníků a tím umožnit jejich rozšíření a zkvalitnění.