Náplň práce a rozdělení kompetencí

10
bodů

Hledáme pomoc s vypracováním náplně práce pro asistentku a zárověň jak delegovat jednotlivé kompetence

Personalistika
Střední práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Pro rozvoj organizace je nutné vědět, kdo za co zodpovídá a zároveň kam až sahají jeho kompetence, tak aby mohl samostatně pracovat.

Popis

Od KÚKK nám byla přidělena asistentka výkonného ředitele. Bohužel jí nebyla vytvořena náplň práce a taktét se ukázalo problematické, že ji úkoluje ředitel, zatím co zaměstnavatel je někdo jiný. Zaměstnavatel je ochoten delegovat pravomoci, stejně jako popsat náplň práce, pokud si dokumenty připravíme. Jsem zvyklá pracovat s motivovanými dobrovolníky a s personalistikou nemám zkušenost. Nejsem si jistá jak dokumenty vytvořit. Taktéž se ukázalo, že není šťastné, že nemáme vymezeny kompetence mezi členy volené rady organizace. Jsem přesvědčená, že by měl každý z členů mít pravomoce a zároveň odpovědnost za oblast, kterou spravuje.
Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje
Kultura
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Životní prostředí
Poradenství
Občanská společnost
Asociace zatřešuje NNO v Karlovarském kraji, hledá cesty k dobré komunikaci s Karlovarským krajem i místními samosprávami. Svým členům poskytuje informační a poradenský servis a zastupuje je navenek.