Překlad do německého jazyka

13
bodů

překlad www. stranek do Nj

Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

MOŽNOST PŘIBLÍŽIT ČINNOST NAŠEHO SDRUŽENÍ I V JINÝCH ZEMÍCH

Popis

PŘEKLAD WWW. STRÁNEK . NEMUSÍ JÍT O PŘEKLAD CELÝCH STRÁNEK, VŠE DLE DOMLUVY A ČASOVÝCH MOŽNOSTÍ .

Komentáře

Jsem na rodičovské dovolené s půlročním synem, čas si tedy najdu podle Vašich potřeb. Překaldu se mohu věnovat cca 2hod denně, i více, pokud je třeba projekt dokončit rychleji. NJ se věnuji celý život, nemám úroveň sice podloženou žádnými certifikáty, kromě absolvování německo-české základní školy. Ale pokud si přejete referenci jazyka, mohu dodat přímo od aktuálního zaměstnavatele (DHL IT Services), kde jsem pracovala na technické podpoře pro německy mluvící země. (Více info o pracovních zkušenostech s německým jazykem na síti Linkedin)
sdružení na pomoc dětem v Demokratické republice Kongo
Naše občanské sdružení Mama mundele vzniklo v dubnu 2012. O.s. sdružuje lidi, kterým není lhostejná situace v jiných oblastech světa a kteří chtějí pomoci měnit tento svět k lepšímu. Naším hlavním cílem do budoucna je vytvořit projekty na podporu konžských dětí a nejchudších obyvatel , kteří by se díky nám stali soběstačnými a mohli dále fungovat bez naší budoucí angažovanosti. Chceme společně s místními lidmi najít cestu k jejich lepší budoucnosti díky vzdělání, poskytnutí know how, prostředků pro vybudování zázemí malých podniků pro vylepšení finanční situace obyvatel. Naším cílem je dlouhodobá životnost a co největší užitek našich projektů. Také chceme docílit zapojení a aktivní angažovanosti těch, ktěří stojí o naší pomoc tak, aby ji nepřijímali jako samozřejmost a aby se naučili díky naší pomoci osamostatnit. Další nedílná součást našich plánovaných projektů je věnovat se problematice školství. tj. adopce na dálku , výběr školních pomůcek, ale i řešení jak pomoci dětem se do mnohdy vzdálených škol dostat.