Grafické zpracování pozvánky

13
bodů

Potřebujeme graficky zpracovat pozvánku na workshop komunikace s osobami s postižením

Grafika
Velká práce | Tady a teď
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Pořádáme workshop, jehož účelem je naučit lidi správně a bez zábran komunikovat s osobami s postižením a nemáme grafika ani pozvánku.

Popis

Potřebujeme vytvořit pozvánku na workshop, který zdarma pořádáme v Evropském domě a jehož účelem je naučit správné komunikaci s osobami s postižením. Cílem je poukázat na normálnost dospělého života osoby s postižením a případná specifika v komunikaci, která by mohla bránit tuto normálnost zachovat. Workshop je určen pro případné zaměstnavatele, či např.pracovníky, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty. Dozví se kromě jiného i základní věci, jako např. kdy nabídnout pomoc a jak, zda nevidomou či neslyšící osobu upozornit dotykem, že s ní hovořím, jak funguje odezírání ze rtů, zda mluvit pomalu a výrazně artikulovat či nikoliv, atd.. Máme k dispozici text i fotografie (postačí i jedna na pozadí), v příloze posíláme 2, kdyby nebyly vhodné můžeme poslat jiné. Pozvánka půjde elektronicky, ale měla by mít rozměr A5 na ležato k případnému tisku.
Výcvik asistenčních a vodicích psů, CK Bezbatour
Naším mottem je "aby život nebyl pod psa". Od roku 2009 se zabýváme kvalitním výcvikem asistenčních psů pro lidi se všemi druhy postižení. Naši pejsci nejsou v kotcích, ale u trenérů doma (tzv. bezkotcový výcvik). Naším druhým velkým projektem je CK Bezbatour, kde poskytujeme prověřené cestování bez bariér, pořádáme výlety a staráme se o pohodlí našich klientů při jejich cestách za dobrodružstvím či odpočinkem. Posláním cestovní kanceláře Bezbatour je umožnit všem cestovat bez bariér. Toto tréninkové pracoviště nabízí zaručeně bezbariérové služby cestovního ruchu pro lidi s postižením, rodiny s malými dětmi, seniory, ale i širokou veřejnost sympatizující s našimi cíli. Navíc u nás pracují lidé s postižením z více než 50%, za což jsme získali známku Práce postižených. Lidé s postižením jsou u nás zaměstnáni na pozicích od vrcholového managementu přes odborné (IT, PR či grafické) až po prodejní a administrativní. Jsme držitelem Známky spolehlivosti AVPO.