Posouzení a úprava prezentace pro fir. fundrising

0
bodů

Posouzení a návrhy na úpravu prezentace projektu určené potenciálním sponzorům.

Public Relations
Fundraising
Strategie
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět hledá nové sponzory. Rádi bychom potenciální dárce přesvědčili, že jsme prostě nejlepší :-)

Popis

Projekt Recyklohraní aneb Uklidme si svět v září vstupuje do 7. ročníku. Je to projekt velice oblíbený, neboť je v něm registrováno přes 3200 škol a většina z nich je velmi aktivní. Bohužel náklady na organizaci projektu stále stoupají a zdroje od dosavadních partnerů jsou omezené. Potřebujeme tedy partnery nové. Pro případná jednání jsme připravili prezentaci, která má budoucím donátorům projekt představit a přesvědčit je, že investice do Recyklohraní je tím správným krokem. Rádi bychom připravené podklady konzultovali se znalým člověkem z byznysu, který se na ně podívá nezaujatýma očima a ukáže nám cestu, kterou my možná nevidíme. Oslovovat chceme především firmy, jejichž předmět podnikání úzce souvisí s recyklací a ochranou ŽP a jejichž PR se kromě jiného zaměřuje i na děti a mládež. Jedná se především o firmy zabývající se energetikou či vodním hospodářstvím. Děkujeme za pomoc
Učíme, jak dát starým věcem novou tvář.
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií, použitých drobných elektrozařízení, tonerů a cartridgí.