Překlad výroční zprávy do AJ

0
bodů

Překlad výroční zprávy do AJ

Překlady
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

pro možnost oslovení zahraničních dárců

Popis

Přeložit aktuální výroční zprávu do AJ
Děti to neřeší, děti si chtějí hrát.
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Posláním Občanského sdružení Smíšek je systematická a dlouhodobá podpora rodin a dětí ze znevýhodněného prostředí. Prostřednictvím poskytovaných služeb a dalších podpůrných aktivit pomáháme těmto dětem a rodinám v naplňování jejich potřeb, zájmů a práv na plnohodnotný život v naší společnosti. Poskytované služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Integrační školičky Smíšek Smíškoviny a další podpůrné aktivity