Překlad YouTube video z angličtiny

0
bodů

Výroba titulků k videu o rizicích dohody TTIP

Překlady
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Video bychom rádi využili v naší kampani proti dohodě TTIP.

Popis

Rádi bychom toto animované video: https://www.youtube.com/watch?v=Y4OQeekSD6s využili se souhlasem autora v naší kampani proti dohodě TTIP, a proto potřebujeme české titulky. V první řadě by se jednalo o klasický překlad z odposlechu. V další fázi (která již není součástí této výzvy) by překlad někdo přetvořil do titulků a vložil k videu (pokud zvládáte i toto, tím lépe :-)
watchdog a advocacy; lidská práva (ochrana soukromí aj.)
Lidská práva
Poradenství
Občanská společnost
Iuridicum Remedium, o. s. (IuRe) je nevládní nezisková organizace na ochranu lidských práv typu “watchdog” i “advocacy”. Zaměřujeme se na konkrétní případy porušování lidských práv i na obecné pokusy o omezování práv občanů, např. změnou legislativy. Aktuální případy ohrožení lidských práv formují věcnou náplň činnosti IuRe v programech: 1. Právní pomoc proti sociálnímu vyloučení 2. Lidská práva a technologie 3. Lidská práva a veřejná správa V rámci prvního programu poskytujeme bezplatnou právní pomoc osobám, které nedosáhnout na komerční právní pomoc a jsou zároveň ohroženi sociálním vyloučením. Zejména to platí v oblastech klíčových pro důstojný život: bydlení, obstarávání příjmů a základní sociální zázemí. V současné době se jedná například o bezplatné poradenství pro seniory v oblasti dluhů a exekucí. Od roku 2007 také provozujeme právní poradnu ve spolupráci s MČ Praha 11. Provozujeme také online advokátní poradnu na webu www.iure.org. V rámci programu Lidská práva a technologie usilujeme o zvrácení nebezpečného trendu nárůstu případů nasazování technologií k sledování lidí, k shromažďování údajů o jejich zdraví, sociálních kontaktech nebo komunikaci. Naším cílem je sledování a odhalování případů porušování základních práv, zejména práva na soukromí v souvislosti s rozvojem nových technologií.