Tvorba informačního letáčku spolku FRAGMENT

13
bodů

Tvorba letáčku pro prezentaci činnosti sdružení, k mailové rozesílce a tisku do informačních center

Grafika
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Potřebujeme prezentovat činnost našeho sdružení a rozšiřovat povědomí o naší aktivitě - pro veřejnost a pro školy.

Popis

Potřebujeme graficky zpracovat texty a fotografie a vytvořit A3 skládaný letáček k prezentaci činnosti našeho spolku. Potřebujeme letáček pro mailovou rozesílku a tisk do muzea a do informačních center v Libereckém kraji. Potřebovali bychom i verze v němčině a polštině, myslím, že bychom mohli dodat texty i v těchto jazycích, pro vytvoření letáčku v jazykových verzích pro zahraniční návštěvníky a pro mailovou rozesílku do zahraničí. dodali bychom další potřebné podklady - fotografie, překlady atd.
historie česko německého soužití v pohraničí, obec Srbská
Spolek FRAGMENT je nezisková organizace v obci Srbská ve frýdlantském výběžku. Spolek opravil budovu dřívější školy a pozdějšího kina na Muzeum a společenský dům. Nyní je zde expozice fotografií, pohlednic, map a textů historie česko německého soužití v pohraničí a chystá se i expozice fauny a flóry Srbské. Chystáme naučnou stezku, interaktivní výuku historie pro školy, přeshraniční spolupráci atd.