Jazyková korektura výroční zprávy

7
bodů

Hledáme korektora či korektorku pro naší výroční zprávu.

Copywriting
Korektura
Tady a teď | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Potřebujeme oko šikovného korektora, který nám zkontroluje správnost naší výroční zprávy a najde případné chyby.

Popis

Máme hotovou výroční zprávu za rok 2013 a hledáme šikovného a spolehlivého korektora či korektorku, který nám projde veškeré texty. Výroční zpráva má v grafickém provedení 44 stran, ale vzhledem k tomu, že je v ní spousty obrázků a grafů, je textově výrazně kratší. Dokument máme v PDF, kde je možné označovat chyby a vkládat komentáře.
Čtvrtstoletí na poli mezinárodního dobrovolnictví.
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit je nevládní nezisková organizace působící od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví. Smyslem naší činnosti je umožňovat lidem, aby prostřednictvím dobrovolné práce pomáhali tam, kde je potřeba, a věnovali svůj volný čas aktivitám, které nejen prospějí dobré věci, ale obohatí i je samotné.