Grafické zpracování výroční zprávy

13
bodů

Grafické zpracování výroční zprávy

Design
Grafika
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

pro lepší prezentaci při shánění sponzorů a partnerů

Popis

Jakmile budeme mít doladěnou textově výroční zprávu, potřebovali bychom tuto výroční zprávu graficky zpracovat.
Děti to neřeší, děti si chtějí hrát.
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Posláním Občanského sdružení Smíšek je systematická a dlouhodobá podpora rodin a dětí ze znevýhodněného prostředí. Prostřednictvím poskytovaných služeb a dalších podpůrných aktivit pomáháme těmto dětem a rodinám v naplňování jejich potřeb, zájmů a práv na plnohodnotný život v naší společnosti. Poskytované služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Integrační školičky Smíšek Smíškoviny a další podpůrné aktivity