Propojujeme zaměstnance s neziskovými organizacemi a zprostředkováváme spolupráci na konkrétních projektech.

Co vám to přinese?

Um sem um tam umožňuje naplňovat CSR aktivity efektivně, konkrétně a na přímo. On-line uvidíte, kolik hodin a které neziskové organizaci vaši zaměstnanci věnovali.

V rámci spolupráce s neziskovou organizací zaměstnanci využívají své odborné znalosti, přinášejí tak organizacím v daném čase maximální užitek.

Program má řadu přínosů také směrem k zaměstnancům. Rozvíjí různé schopnosti (time management, řízení projektu, komunikaci a další). A přispívá tím k prevenci syndromu vyhoření a rozvoji talentů.

Aktivita zaměstnanců na portále Um sem um tam také funguje coby zajímavý obsah v komunikaci vaší společnosti jako společensky odpovědné firmy, ale i leadera ve svém oboru.

Jak fungujeme?

  • neziskové organizace poptávají odbornou spolupráci na konkrétních projektech
  • svou poptávku vyvěsí organizace na našem webu, popíšou požadavky a obsah úkolu v rozsahu maximálně 10 hodin práce
  • dobrovolník si na portálu vybere výzvu, propojí se s organizací a předají si vše potřebné
  • po dokončení celého mikroprojektu se dobrovolník a organizace vzájemně ohodnotí
  • registrovaným dobrovolníkům chodí jednou za 6 týdnů přehled výzev z jejich oboru e-mailem

Jak se zapojit?

Přemýšlíte o zapojení zaměstnanců do expertního dobrovolnictví? Neváhejte nás kontaktovat. Rádi s vámi probereme možnosti a najdeme vhodná řešení přímo pro vaši firmu. Stačí napsat či zavolat:

E-mail: profesionalove@umsemumtam.cz
Telefon: 704 500 726