zavřít (X)

Přejete se registrovat jako

Dobrovolník připravený pomoci
nebo
Dobrovolníka hledající neziskovka

ASNEP

Asoc. organizací neslyšících nedoslýchavých a jejich přátel

 

O nás

ASNEP je zastřešující nezisková organizace pro další neziskové organizace, které se zabývají osobami se sluchovým postižením (neslyšící, ohluchlí, nedoslýchaví, hluchoslepý). ASNEP si klade za cíl podporovat své členy, provádět osvětu, realizovat přednášky a kurzy v této oblasti a chránit zájmy osob se sluchovým postižením. ASNEP byl založen v roce 1992. Pod ASNEP spadá i nejstarší časopis pro sluchově postižené GONG (vychází nepřetržitě od roku 1972). ASNEP zároveň provozuje Centrum tlumočnických služeb pro neslyšící, tj. zajišťuje pro neslyšící klienty tlumočení na úřadech, u lékaře, atd, zkrátka všude tam, kde je nutná hladká komunikace. Kromě těchto aktivit pod ASNEP spadají 4 komise, které se zabývají prosazováním a ochranou zájmů osob se sluchovým postižením. Konkrétně to jsou: Legislativní komise, Komise pro skryté titulky, Expertní komise pro otázky tlumočení, Expertní komise pro otázky vzdělávání.

Hodnocení neziskovky dobrovolníky

Celkově: ★★★★★

Perfektní spolupráce s neziskovkou. Nemám k tomu žádné výhrady.
 

Hotové výzvy

Převedení loga do křivek

Máme logo ve špatném formátu...

7 bodů
ASNEPASNEP ★★★★★
Drobná práce | Tady a teď
 

Optimalizace webu

Řešili jsme problém nefunkčích webových stránek a zjistitili jsme, že potřebujeme optimalizovat web.

13 bodů
ASNEPASNEP ★★★★★
Velká práce | Online
 

Grafické zpracování 2 pozvánek

Zpracování pozvánek na 2 přednášky

10 bodů
ASNEPASNEP ★★★★★
Střední práce | Online
 

Překlad dokumentu do anglického jazyka

Potřebujeme přeložit sokument do anglického jazyka.

10 bodů
ASNEPASNEP ★★★★★
Střední práce | Tady a teď
 

Návrh nového loga pro naši organizaci

Potřebujeme vytvořit návrh nového loga pro naši organizaci.

13 bodů
ASNEPASNEP ★★★★★
Velká práce | Online
 

Stanovení byznys plánu a strategického plánu

V naší organizaci potřebujeme pomoci se sestavením biz plánu a strategického plánu.

13 bodů
ASNEPASNEP ★★★★★
Velká práce | Osobně | Hlavní město Praha
 

Přečtení smlouvy o dílo po právnické stránce

Potřebujeme přečíst po právnické stránce smlouvu o dílo, kterou bychom měli uzavřít.

7 bodů
ASNEPASNEP ★★★★★
Drobná práce | Online
 

Překlad dokumentu z angličtiny do češtiny

Potřebujeme přeložit z aj do čj dokument o vzdělávání neslyšících dětí.

10 bodů
ASNEPASNEP ★★★★★
Střední práce | Online
 

Zalohovani webu ulozenem na webhostingu

Potrebujeme naucit kolegyni, jak optimalizovat stranky na webhostingu v OS Joomla.

10 bodů
ASNEPASNEP ★★★★★
Střední práce | Online
 
182 bodů