Česká komora tlumočníků znakového jazyka

profesní organizace tlumočníků znakového jazyka

Lidská práva
Sociální služby
Vzdělávání
Poradenství

O nás

Česká komora tlumočníků znakového jazyka, z. s. (dále jen Komora), je profesní organizace tlumočníků znakového jazyka a osob, které se o tuto problematiku zajímají. Jejím hlavním úkolem je hájit zájmy tlumočníků českého znakového jazyka. Komora si klade za cíl trvale zvyšovat profesní úroveň svých členů, aby naplnila právo Neslyšících na plnohodnotnou komunikaci v jejich přirozeném jazyce, jazyce znakovém, a aby zajistila kvalitu tlumočení na úrovni, jaká je obvyklá ve vyspělých zemích. Komora se dále ustavuje, aby hájila zájmy všech svých členů na veřejnosti, zejména pak profesní a pracovně právní zájmy svých členů řádných. Komora zastupuje své členy při jednání se státními orgány, organizacemi a institucemi, které se zabývají zprostředkováním tlumočnické práce, organizacemi a institucemi, které se podílejí na odborné přípravě tlumočníků a s těmi institucemi a klienty, kteří profesionální práci tlumočníků využívají.

Hotové výzvy

Právní konzultace k vypořádání obchodního vztahu

Nedodaná již zaplacená práce bez uzavřené smlouvy

Konzultace, návrh ke smlouvám pro dobrovolníky

Prosíme o konzultaci nad smlouvami pro dobrovolníky, kteří pracují v naší organizaci.

Vytvoření vizitky

Vytvořit grafický návrh vizitky pro vedení organizace

Pf 2014

Aneb Originální přání

71
bodů
20. 6. 2015: začal pracovat na výzvě Právní konzultace k vypořádání obchodního vztahu
25. 3. 2014: Filip Čejka dokončil výzvu Vytvoření vizitky
20. 3. 2014: začal pracovat na výzvě Konzultace, návrh ke smlouvám pro dobrovolníky
19. 3. 2014: Filip Čejka začal pracovat na výzvě Vytvoření vizitky
22. 1. 2014: Jakub Stejskal začal pracovat na výzvě šablona HTML e-mail newsletteru
18. 12. 2013: Venkovský grafik dokončil výzvu Pf 2014
10. 12. 2013: Venkovský grafik začal pracovat na výzvě Pf 2014