Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014

Studenti oboru Čěština v komunikaci neslyšících (FF UK)

Vzdělávání

O nás

Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014 s tématem aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků si klade za cíl podpořit mladé odborníky v realizaci vlastních výzkumů a přinést jim určitý přehled o světovém dění v oblasti lingvistiky znakových jazyků. Výzkum znakových jazyků je velmi důležitý, vzhledem k tomu, že se jedná o jazyky ohrožené. V současné době u nás bolestně chybí zájem studentů vědeckých oborů zapojit se do výzkumů v této oblasti. Pozváním zahraničních odborníků: slyšících i neslyšících, kteří zde představí své výzkumy, očekáváme přinesení motivace a elánu do započetí vlastních lingvistických výzkumů ohrožených znakových jazyků.

Hotové výzvy

Atraktivní a lákavá pozvánka

Pozvánka - nápaditá, vtipná, lákavá, atraktivní?