Charita Olomouc

Zvedáme ze země ty, kteří si sami nepomohou.

Kultura
Lidská práva
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Zdraví
Poradenství
Rozvojová spolupráce

O nás

Charita Olomouc je nestátní nezisková církevní organizace, která je začleněna do sítě charit působících na území České republiky. Byla zřízena olomouckým arcibiskupem v roce 1992 a svoji činnost vyvíjí v oblasti olomouckého regionu. Úzce spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi, úřady v regionu a také s farnostmi. V současnosti provozuje pět středisek poskytujících sociální a zdravotní služby specificky zaměřené podle cílových skupin. Středisko Samaritán pro lidi bez domova se věnuje lidem, kteří skončili z různých důvodů na ulici a nemají co jíst, kde spát,... Snažíme se jim řadou kroků v jejich situaci pomoci a ukázat možnosti řešení jejich situace. Středisko sv. Alžběty se věnuje lidem s tělesným handicapem a seniorům. Nabízí kompletní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu. Působí i mimo Olomouc v několika obcích. Středisko sv. Vincence pečuje o lidi s duševním onemocněním, snaží se nabídnout jim možnosti kvalitního využití volného času. Díky Bezbariérové tréninkové kavárně, kde mohou uživatelé připravovat nápoje a obsluhovat hosty, zvyšuje pracovní návyky a uplatnitelnost na trhu práce svých klientů. Středisko Khamoro se věnuje práci s etnickými menšinami. Zaměřuje se na osoby ohrožené sociálním vyloučením, věnuje se obzvláště dětem a mládeži. Nabízí jim možnosti volnočasových aktivit, snaží se působit preventivně vůči sociálně patologickým jevům. Středisko sv. Kryštofa pro krizovou pomoc nabízí služby a radu lidem v akutní krizi. Jedná se mnohdy o oběti domácího násilí, trestných činů, lidí, kterým zemřela blízká osoba, nebo postiženým různými katastrofami (např. povodně). Snažíme se nabízet komplexním způsobem nejen sociální služby, ale i zdravotní (ošetřovatelská služba, ordinace praktického lékaře pro lidi bez domova) nebo duchovní (pastorační činnost). Chceme být, v souladu s naším posláním, pomocnou a podpůrnou rukou...

Hotové výzvy

Letáčky Bezbariérové tréninkové kavárny

Prosíme o zhotovení letáčků, které informují o kavárničce, v níž obsluhují lidé duševní nemocí.

Charita Olomouc
Střední (10 - 20 hod.) | Online

Návrh plakátu A4 (podpora misijního sirotčince)

Informativní plakát o benefičním prodej adventních věnců. Výtěžek jde na podporu sirotčince.

Charita Olomouc
Malá (do 10 hod.) | Online