SRDÍČKA, z. s.

Zpíváme a hrajeme pro změnu myšlení a záchranu planety

Kultura
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Životní prostředí
Občanská společnost

O nás

Spolek SRDÍČKA, z.s. vznikl v roce 2012 z iniciativy lidí vyznávající skutečné životní hodnoty, kteří se snaží vytvářet smysluplné věci. V rámci své činnosti se zaměřujeme na práci s dětmi a mladými lidmi, se kterými nás vždy nejvíce spojuje hudba a přirozenost. Organizujeme kulturní a vzdělávací akce, přírodní pobyty, kterými se snažíme motivovat novou generaci k úctě a ochraně přírody. V roce 2017 jsme zahájili autorský hudební projekt ANASTASIS. Jedná se o poutavý příběh se silně emotivní hudbou a texty, které podněcují člověka k zamyšlení, že je součástí světa, se kterým by měl koexistovat v harmonii. Do projektu se zapojilo cca 50 umělecky nadaných dětí a mladých lidí z řad amatérů i profesionálů, kteří chtějí předat své poselství všem lidem napříč generacemi a tím přispět ke změně myšlení, probuzení lásky k životu a k zamyšlení se nejen nad skutečnými životními hodnotami, ale i nad alarmujícím tématem, jakým je stav naší planety Země a přírodního prostředí. Zpíváme, tančíme a hrajeme, abychom dospěli k veřejnému vystoupení. V tuto chvíli připravujeme veřejné divadelní i koncertní vystoupení.

Otevřené výzvy

Natočení videoklipu

Natočení videoklipu v Praze v délce cca 5 minut

SRDÍČKA, z. s.
Velká práce | Online

Rozpracované výzvy

Hotové výzvy

Vytvoření Loga

Logo nového hudebního projektu.

SRDÍČKA, z. s.
Střední práce | Online

Vytvoření webových stránek

Vytvoření webových stránek.

SRDÍČKA, z. s.
Velká práce | Online
56
bodů
5. 4. 2021: Jana Pěchová začal pracovat na výzvě Konzultace fundraisingové strategie
23. 3. 2021: SRDÍČKA, z. s. zveřejnila výzvu Natočení videoklipu
14. 6. 2018: Terezie Traganová dokončil výzvu Vytvoření Loga
10. 3. 2018: Terezie Traganová začal pracovat na výzvě Vytvoření Loga
7. 3. 2018: SRDÍČKA, z. s. zveřejnila výzvu Vytvoření Loga
7. 11. 2013: Kristýna Maková začal pracovat na výzvě Vytvoření webových stránek