META, o.p.s.

Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Poradenství

O nás

Posláním naší společnosti je aktivně přispívat k nastavování a zkvalitňování podmínek podporujících rovné příležitosti migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, kterou vnímáme, jako důležitou součást úspěšného začleňování se do společnosti. Cizincům nabízíme poradenství, organizujeme jazykové kurzy češtiny a díky dobrovolníkům i doučování. Nabízíme také podporu pedagogům a školám, pokud řeší specifické potřeby žáků s odlišným mateřským jazykem. Vycházíme z přesvědčení, že vzdělaní lidé jsou pro společnost přínosem, ať už pocházejí odkudkoliv.

Hotové výzvy