Kulturní a rodinné centrum CoByDup

Dobrovolná nezisková organizace

Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Poradenství
Občanská společnost

O nás

Občanské sdružení CoByDup je nezisková, nezávislá, dobrovolná organizace, která vznikla v roce 2009 jako spontánní iniciativa kbelských maminek na mateřské/rodičovské dovolené. Naším hlavním cílem bylo vybudovat a provozovat mateřské centrum v městské části Praha 19 – Kbely. Mezi hlavní cíle Kulturního a rodinného centra CoByDup patří především zprostředkování vzájemného setkávání dětí předškolního a školního věku, mládeže i dospělých všech kategorií, vzdělávání dětí i dospělých v rámci tematicky zaměřených kroužků, kurzů, besed, přednášek a seminářů a pořádání kulturních akcí pro širokou veřejnost.

Hotové výzvy

Tvorba webové stránky

Pomoc s aktualizací a novým vzhledem webové stránky Kulturního a rodinného centra

55
bodů
8. 6. 2014: Daniel Nytra dokončil výzvu Tvorba webové stránky
18. 3. 2014: Daniel Nytra začal pracovat na výzvě Tvorba webové stránky
3. 10. 2013: Roman Lelek dokončil výzvu Pomoc s nastavením mailchimpu
14. 8. 2013: Roman Lelek začal pracovat na výzvě Pomoc s nastavením mailchimpu