"HANDICAP(?)" Zlín

Podporujeme samostatný život seniorů a lidí s postižením.

Sociální služby
Volnočasové aktivity

O nás

Jsme organizace, která již 20 let podporuje integraci lidí s postižením a seniorů do většinové společnosti a pomáhá jim žít samostatný život. Poskytujeme služby osobní asistence a dopravní služby imobilním. V rámci osobní asistence pomáháme lidem přímo u nich doma s tím, co již sami zvládají s obtížemi. Asistenti pomáhají s domácími pracemi, s nákupy, přípravou stravy, s osobní hygienou, doprovodí klienta k lékaři či na nákupy atd. Klienti zároveň mohou využít i dopravní službu, která jim umožní dostat se tam kam potřebují a kdy potřebují. V autech, která jsou upravena pro převoz lidí na ortop. vozíku je kromě řidiče přítomen i asistent. Ten se stará o klienta během jízdy a pomáhá mu s nástupem a výstupem z vozidla, či ho doprovodí přímo na místo. Další činností organizace jsou volnočasové aktivity pro děti s postižením. Během roku pořádáme zájmové kroužky a jednorázové víkendové akce a během prázdnin každoročně organizujeme tábory a zájezdy. Klademe důraz na to, aby na každé akci byly i děti bez postižením a snažíme se tak o vzájemnou integraci obou skupin dětí. Děti mají příležitost se vzájemně poznávat a získávat kamarády, zažívat dobrodružství a užívat si prázdnin a volného času stejně jako zdravé děti. V loňském roce jsme založili první zlínský dobročinný obchod DOBRODĚJ, který nám pomáhá získávat peníze na činnost sdružení a také nám umožňuje navazovat kontakt s veřejností a informovat o tom, co děláme pro jejich blízké, sousedy, známé.

Hotové výzvy

Návrh placky

Potřebujeme navrhnout placku pro dobročinný obchod DOBRODĚJ.

"HANDICAP(?)" Zlín
Malá (do 10 hod.) | Online

Informační leták dobročinného obchodu DOBRODĚJ.

Chceme leták, který by "řekl vše" o obchodě, jeho účelu a zaměření.

"HANDICAP(?)" Zlín
Malá (do 10 hod.) | Online
44
bodů