Charita Jindřichův Hradec

přinášíme do života každého klienta něco navíc

Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Poradenství

O nás

Jsme nestátní neziskovou organizací fungující na principu vícezdrojového financování. Zaměřujeme se na pomoc jednotlivcům a rodinám v nelehké životní situaci v ORP Jindřichův Hradec. Provozujeme čtyři registrované sociální služby – odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a noclehárnu. Mimo to se věnujeme neformálnímu vzdělávání dětí a poskytujeme materiální pomoc osobám v hmotné nouzi. V letošním roce jsme činnost rozšířili o pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny nebo o doučování dětí se špatným školním prospěchem, získali jsme akreditaci pro podávání návrhů na oddlužení. Od roku 2023 otevíráme novou službu sociální rehabilitaci pro osoby v krizi. Snažíme se operativně reagovat na aktuální potřeby v našem regionu.

Otevřené výzvy

Fotky pro Charitu JH

Běžný den v sociálních službách a na komunitních akcích okem šikovného fotografa

Charita Jindřichův Hradec
Malá práce | Online nebo osobně (Jindřichův Hradec)

Hotové výzvy

Plakátek na ples či benefiční koncert

Vytvoření plakátku na naše akce - Tříkrálový rodinný ples a benefiční koncert

Charita Jindřichův Hradec
Malá práce | Online