DogPlanet, z.s.

Útulek DogPlanet Mělník

Životní prostředí

O nás

Provozujeme útulek pro zvířata v nouzi. Podporujeme kastrační aktivity a v rámci možností zajiš|ťujeme kastrace volně žijících koček.

Rozpracované výzvy

WordPress - úprava webovek i admin rozhraní

Pomoc s úpravou stávajících webovek a

DogPlanet, z.s.
Malá práce | Online