AUT - Centrum o.p.s.

Terapie pro děti, dospělé a páry

Sociální služby
Zdraví
Poradenství
Terapie

O nás

Své základy postavilo centrum na práci s dětmi se speciálním vývojem, s dětmi a rodinami s nějakou svojí jinakostí. V současné době se klientela AUT – Centra rozrůstá, a i když většina klientů jsou převážně děti s vývojovým problémem (porucha autistického spektra, vývojová dysfázie), stává se centrum útočištěm i pro lidi, kteří se aktuálně potýkají s nějakou životní situací, otázkou či tématem. AUT – Centrum nabízí prostor pro otevření a sdílení čehokoliv. Kdo přijde, má možnost společně s průvodcem poznat různorodé projevy, osvojit si, jak pracovat s naučenými vzorci myšlení, chování a emocionálního zpracování.