Recyklohraní, o.p.s.

Podporujeme učitele ekologické výchovy v celé ČR

Vzdělávání
Životní prostředí

O nás

Recyklohraní, o.p.s. je nezisková společnost, která se zabývá výchovou a vzděláváním k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí. Zaměřujeme se především na oblast předcházení vzniku odpadů, nakládání s odpady a oblast zpětného odběru elektrozařízení a baterií, na šetrnou spotřebu vody.

Otevřené výzvy

Lektor výjezdního vzdělávacího projektu - listopad

Hravá práce s dětmi - podpora třídění, recyklace, předcházení vzniku odpadu, udržitelná spotřeba

Recyklohraní, o.p.s.
Velká (20 - 40 hod.) | Osobně

Lektor výjezdního vzdělávacího projektu - listopad

Hravá práce s dětmi - podpora třídění, recyklace, předcházení vzniku odpadu, udržitelná spotřeba

Recyklohraní, o.p.s.
Velká (20 - 40 hod.) | Online