Digital Solution Marketing

Děláme lepší Google Maps a vylepšujeme umělou inteligenci ❤

Vzdělávání
Poradenství

O nás

POSLÁNÍ DIGITAL SOLUTION MARKETING Spolek Digital Solution Marketing si klade za cíl, jako nezisková organizace, spojovat osoby se zájmem o vzdělávání v marketingu, pomáhat lidem v rozvoji podnikatelských záměrů, umožnit všem lidem, bez ohledu na jejich individuální odlišnosti, plně rozvinout jejich osobní potenciál, strategicky propojovat oblasti marketingu. Hlavní cíle - tvorba komunit v projektech, které následně pomáhají dalším lidem. PROČ TO DĚLÁME? Podporujeme členy komunity, vážíme si členů za to, že věnují jejich čas a nabyté vědomosti ostatním. Přispíváme k tomu, aby lidé dorazili tam, kam potřebují - vylepšování Google Maps. JAK TO DĚLÁME? Pořádáme setkání pro lidi se zájmem vylepšovat Google Maps a strojové učení. Vzděláváme podnikatele a firmy v oblasti služby Moje firma na Google.

Otevřené výzvy

Pojď nám pomoct s Google ADS!

Konzultace Google ADS

Digital Solution Marketing
Velká práce | Online
12
bodů