Magdaléna, o.p.s.

Prevence a léčba závislostí u dětí a dospělých

Sociální služby
Vzdělávání
Poradenství
Terapie

O nás

Poskytujeme sociální a zdravotní služby a svými programy pomohli jsme desetitisícům klientů. Již 26 let doprovázíme klienty na cestě zpět do běžného života bez závislosti, ke svým rodinám, blízkým, partnerům a dětem. Naše činnost je založena na trojlístku služeb: prevenci, snižování rizik (harm reduction) a léčbě závislostí. Preventivními programy každoročně projde přes pět tisíc žáků a stovky pedagogů. V nízkoprahovém klubu MeziČas nabízíme dětem a mladým lidem bezpečný a respektující prostor pro volný čas, ale i podporu ve složitých životních situacích. Poradenskými, kontaktními a terénními službami snižujeme rizika spojená s užíváním návykových látek a chrání veřejnost. Provozujeme tři adiktologické ambulance pro ambulantní léčbu závislostí. Pobytovou léčbu poskytujeme klientům v terapeutické komunitě, nebo v programu pro lidi s přidruženým duševním onemocněním.

Hotové výzvy

Kontrola textu přeloženého do angličtiny

Kontrola anglického překladu našeho nového webu

Magdaléna, o.p.s.
Malá práce | Online

Revize textů výroční zprávy

Korektura předfinální verze výroční zprávy

Magdaléna, o.p.s.
Malá (do 10 hod.) | Online

Revize textů metodiky

Potřebujeme revizy metodiky dokončit do termínu stanoveného projektem - do 22. 1. 2021

Magdaléna, o.p.s.
Malá (do 10 hod.) | Online