České centrum signálních zvířat, z.s.

Prevence je u nás na prvním místě

O nás

Jsme přes tři roky fungující spolek České centrum signálních zvířat, z. s. Naší hlavní činností je specializovaný výcvik psů pro lékařskou diagnostiku s cílem ověřit schopnosti psů detekovat nádorová onemocnění v jejich nejrannějších fázích, které nelze v současnosti zjistit žádnou běžnou diagnostickou metodou. Náš výcvikový plán vychází z publikovaných mezinárodních studií. Pokud je nám známo, v České republice zatím žádný takový projekt neprobíhá. V současnosti jsme zaměřeni hlavně na vyhledávání dvou nejhůře diagnostikovatelných nádorů tj. nádory plic a nádory vaječníků. Obě tyto onemocnění jsou často diagnostikovány v pozdních stádiích, jejichž prognóza ve většině případů není příznivá. V nedávné době jsme také zařadili do výcviku psy, kteří se specializují na nádory prostaty, ledvin a močového měchýře. V blízké budoucnosti bychom se také rádi věnovali Alzheimerově chorobě. Jsme specializované výcvikové centrum složené z odborníků z různých oblastí lidské činnosti. Centrum je tvořeno zkušenými kynology, veterinárním lékařem a výzkumnými pracovníky. Avšak hlavní součástí našeho týmu jsou naši čtyřnozí kamarádi různých ras. Ve výcviku je momentálně 21 pejsků. V případě statistického ověření diagnostické účinnosti použité metodiky a její validaci by bylo možné ji v budoucnu využít u zdravých osob a onkologických pacientů v rámci sekundární a terciární prevence.

Rozpracované výzvy

Úprava webových stránek

Být vidět je důležité

Hotové výzvy

Propagační materiál

Jde o návrh reklamního plakátu

30
bodů