Brno for you, z.s.

Neformálním vzděláváním k inkluzi

Vzdělávání

O nás

Jsme nevládní nezisková organizace, která vede mladé lidi k aktivnímu občanství, osobnímu rozvoji a inkluzivní společnosti. Chceme se aktivně podílet na změně, kdy se mladí lidé pomocí neformálního vzdělávání stanou občany, kterým není lhostejné jejich okolí a vytvářejí takovou společnost, ve které má každý člen stejné práva. Naše činnost v podobě zapojování znevýhodněné mládeže do příležitostí Erasmus+ a pořádání těchto mezinárodních týdenních vzdělávacích kempů je zaměřená na předávání znalostí a kompetencí mladým lidem pomocí neformálních metod vzdělávání. Vytváříme prostor pro vlastní rozvoj především těch mladých lidí, kteří nejsou ani ve škole, ani v pracovním procesu a pomáháme jim najít ztracenou sebedůvěru v sebe sama. Prostřednictvím neformálního vzdělávání jim dodáváme znalosti, dovedenosti a především odhodlání potřebné k převzetí zodpovědnost za svůj vlastní život.

Otevřené výzvy

Znalec Squarespace

Tvoříme si nový web a potřebujeme rady jak a co je možné na Squarespace

Brno for you, z.s.
Velká práce | Online
12
bodů
22. 5. 2020: Brno for you, z.s. zveřejnila výzvu Znalec Squarespace