Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 7

Podporujeme seniory a sociálně znevýhodněné

Lidská práva
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Zdraví
Poradenství
Občanská společnost

O nás

Oblastní spolek ČČK Praha 7 - Pomozte nám pomáhat! Při naší činnosti se řídíme 7 principy Hnutí Červeného kříže: humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost.

Rozpracované výzvy

Maketingový plán webu a drobné úpravy

Maketingový plán webu a drobné úpravy