Dobrovolnické centrum Oblastní charity Kutná Hora

Pomáháme seniorům necítit se osamoceně

Zdraví

O nás

Vysíláme dobrovolníky do nemocnic, domovů pro seniory a středisek charity v Kutné Hoře a okolí. Propojujeme mladší generaci se seniory. Snažíme se o to, aby senioři cítili, že jsou důležitou součástí naší společnosti a učíme děti, aby našly pochopení a úctu ke stáří.

Rozpracované výzvy

Návrh triček pro dobrovolníky

Pomoz nám navrhnout nová trika pro dobrovolníky!