Harapan z.s.

Podporujeme jedince s postižním v Indonesii

Lidská práva
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Zdraví
Rozvojová spolupráce

O nás

Harapan je prvním a jediným projektem na Indonéské Sumatře, který se snaží podpořit jedince s fyzickým a mentálním postižením. Tito jedinci patří k nejvíce diskriminované skupině, žijící téměř bez výjimky v extrémní chudobě bez možnosti vzdělání, pracovní činnosti, či přijetí do společnosti. Harapan je nově vzniklý spolek snažící se podpořit tyto jedince skrze vzdělání, sociální pomoc a kampaně snižující stigma a diskriminaci ve společnosti. Snažíme se například získat potřebné kompenzační a vzdělávací pomůcky (např. vozíčky, berle, komunikační knihy atd.), vyhledávat a vytvářet pracovní příležitosti, poskytovat dopravu do vzdělávacích center a zaměstnání.
22
bodů