Krajánek ve světě

nezávislá, dobrovolná iniciativa

Vzdělávání

O nás

Krajánek ve světě z.s. je nezávislá, dobrovolná iniciativa, která vznikla za účelem realizace projektu časopis Krajánek. Účelem spolku je kromě vydávání časopisu propagace českého jazyka, literatury a kultury, tvorba výukových materiálů, podpora mladé generace Čechů žijících v zahraničí, podpora bilingvnosti a multilingvnosti a další aktivity s tím spojené. Podporujeme výchovu kosmopolitních dětí s otevřenými názory, které ví, že různé kultury jsou založené na odlišné historii a tradicích. Pěstujeme u nich vztah a lásku k jejich českému původu, české zemi, její kultuře a jazyku. S tím se neodmyslitelně pojí i podpora čtení a čtenářské gramotnosti.

Hotové výzvy

Ilustrátor rubriky Téma do časopisu Krajánek 03/20

Hledáme ilustrátorku/ilustrátora rubriky pro březnové číslo dětského online časopisu

Krajánek ve světě
Malá (do 10 hod.) | Online