archibn z.s.

architektura města Benešova

Kultura
Sociální služby
Sport
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Životní prostředí
Poradenství
Občanská společnost

O nás

Spolek archibn má za cíl zvýšit informovanost lidí, zvýšit kvalitu veřejného prostoru a nové výstavby a rozvíjet dialog mezi městem, odborníky a veřejností. Pomáháme městu od roku 2012. • Spolupracujeme na projektu ID Ústí, který pořádá přednáškový cyklus Re-vize Ústí ve městě Ústí nad Labem. Cílem je hledat vizi města a otevírat důležitá témata rozvoje. • Ing. arch. Luboš Klabík lubos.klabik@gmail.com www.facebook.com/archibn www.revizeusti.cz

Rozpracované výzvy

Fundraising pro projekt obnovy krajiny Kamberku ♥

Chci udělat kolem naší vesnice hezčí krajinu. Obec na to nemá, třeba existují peníze jinde.

archibn z.s.
Malá práce | Online

Fundraising pro projekt obnovy krajiny Kamberku ♥

Chci udělat kolem naší vesnice hezčí krajinu. Obec na to nemá, třeba existují peníze jinde.

archibn z.s.
Malá práce | Online