Česká debatní společnost, z. s.

Vzdělávací aktivity pro mládež formou soutěžní debaty

O nás

Česká debatní společnost, z. s. (ČDS), IČ 26656817, vznikla 19. 3. 2004. Je nestátní neziskovou organizací se sídlem v Olomouckém kraji a celorepublikovou působností. ČDS je organizací dětí a mládeže, děti a mládež jsou také její primární cílovou skupinou. Ve své činnosti se zaměřuje především na vzdělávání dětí a mládeže, ale i dospělých, v umění rétoriky, argumentace a kritickém myšlení. Hlavní využívanou metodou je akademická soutěžní debata, v níž také ČDS organizuje soutěže a své členy podporuje při účasti v soutěžích jiných organizací. ČDS je držitelem licence vzdělávací metody Verbattle pro Českou republiku. Mezi nejvýznamnější projekty mimo vlastní pravidelnou vzdělávací činnost patří především Heart of Europe a Objekt 33. Heart of Europe je největší nezávislý mezinárodní debatní turnaj na světě, kterého se každé léto v Olomouci účastní stovky středoškoláků a jejich učitelů z desítek zemí celého světa. Objekt 33 je název projektu rekonstrukce bývalého muničního skladu číslo 33 v areálu někdejší vojenské posádky v Mikulovicích u Jeseníka do podoby školicího a vzdělávacího střediska.

Rozpracované výzvy

Překlad materiálů pro potenciální dárce

Překlad delšího textu o naší organizaci z češtiny do angličtiny

Česká debatní společnost, z. s.
Střední (10 - 20 hod.) | Online