Institut náprav neurovývojových poruch

Pomoc dětem s poruchou učení a chování a jejich rodičům

Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Zdraví
Poradenství
Terapie

O nás

Pomáháme rodinám s dětmi, které mají specifické poruchy chování (hyperaktivita), učení (dyslexie) nebo jiné omezující obtíže, aby speciálním hravým cvičením dosáhli lepšího soustředění a byly vyrovnanější.

Rozpracované výzvy

Ilustrace karet

Ilustrace vlastních karet se cviky pro děti