FOR4EST z.s.

Čistíme lesy od odpadků a vzděláváme mládež v ekologii.

Vzdělávání
Životní prostředí
Občanská společnost

O nás

Naše poslání je přímočaré a jednoduché. Čistíme lesy a přírodu od odpadků a skládek. Z počátku jako nadšenci a dobrovolníci, od roku 2018 jako registrovaný spolek. Do očisty lesa zapojujeme školy, školky, tábory a jiné organizace v rámci ekologické výchovy a osvěty mládeže. Více informací najdete na webových stránkách www.for4est.cz.