Nadace Via

Otevíráme cesty k umění žít spolu a umění darovat.

O nás

Rozvíjíme komunitní život: podporujeme ty, kteří zlepšují život ve svém okolí. Proměňují veřejná prostranství, obnovují drobné památky, oživují veřejný prostor českých měst či organizují sousedské slavnosti. Rozvíjíme filantropii: usilujeme o to, aby se darování, dobročinnost, štědrost a starost o druhé staly běžnou součástí života lidí v Česku. Jsme nezávislá česká nadace. Nečerpáme peníze z evropských ani státních fondů, ale prostředky získáváme výhradně od individuálních dárců, firem, nadací a z výnosů nadačního jmění. Náš tým tvoří 20 zaměstnanců. Vznikli jsme v roce 1997, kdy jsme navázali na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society.

Rozpracované výzvy

Analýza sociálních sítí Nadace VIA

pomoc se strategií a rozvojem P.R. především na fb a instagramu.

Nadace Via
Malá práce | Online