Sdílené domy

Síť domů poskytující finančně dostupné komunitní bydlení

Poradenství
Rozvojová spolupráce
Občanská společnost

O nás

Přání drtivé většiny lidí je důstojně a příjemně bydlet, ať už v podnájmu či „ve vlastním“. Mnoho lidí pak chce žít společně s dalšími lidmi v tzv. komunitním bydlení. I my řešíme otázku, jak dál důstojně bydlet v době stoupajících nájmů. Jak se říká, společně jde všechno líp, a tak se náš kolektiv rozhodl, inspirován podobným systémem u našich západních sousedů, pokusit se vytvořit model bydlení, který by byl komunitní jak po stránce praktické, tak po stránce právní a finanční, a zároveň právně zajistit, aby tento dům sloužil trvale k účelu bydlení. Naším základním plánem tedy je za účelem bydlení, ale i provozování společných veřejných prostor s kulturním a společenským přesahem koupit jeden konkrétní dům coby první vlaštovku a vlastnit jej, spravovat a zvelebovat společně. Postupně chceme síť Sdílených domů rozšířit o další projekty dalších kolektivů. Samotná síť tedy bude právně vymezena a jejím smyslem bude poskytovat praktickou, právní i finanční podporu dalším projektům a skupinám a zároveň zaručit, že první i další takto koupené domy budou natrvalo sloužit primárně k bydlení.

Rozpracované výzvy

Právní pomoc

Poptáváme konzultaci stanov našeho připravovaného družstva.

Sdílené domy
Malá (do 10 hod.) | Online
17
bodů
23. 1. 2019: Blanka V. začal pracovat na výzvě Právní pomoc
29. 11. 2018: Sdílené domy zveřejnila výzvu Právní pomoc