Česká asociace pro psychoterapii

Rozšiřujeme prostor pro kvalifikovaný výkon psychoterapie

Sociální služby
Vzdělávání
Zdraví

O nás

Vedeme Seznam certifikovaných psychoterapeutů koncipovaný jako vyhledávač pro zájemce o psychoterapii. Garantujeme, že v něm uvedení psychoterapeuti splňují požadavky na vzdělání stanovené ČAP, které jsou adekvátní požadavkům Evropské asociace pro psychoterapii. Certifikujeme komplexní psychoterapeutické výcviky, garantujeme, že certifikované výcviky splňují požadavky ČAP, které jsou adekvátní požadavkům Evropské asociace pro psychoterapii. Jednáme s rezorty a institucemi, ve kterých se psychoterapie provádí. Zajišťujeme profesní pojištění psychoterapeutické praxe členů ČAP. Podporujeme činnost regionálních a rezortních skupin. Pořádáme odborné akce - konference a semináře.
12
bodů