Mindfulness Club

Podporujeme rozvoj mindfulness v ČR a na Slovensku

Kultura
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Zdraví
Terapie

O nás

Sdružujeme zkušené oborníky, pořádáme otevřené semináře i intenzivní tréningové programy, a šíříme aktuální a zajímavé informace z oboru. Naším hlavním cílem je zpřístupnit kvalitní informace a techniky mindfulness pro každého. Pravidelně proto pořádáme otevřené workshopy a také přednášky na univerzitách. Účast je vždy zdarma. Pořádáme také ucelené, vědecky ověřené tréninkové programy a jednou do roka organizujeme konferenci MindfulnessCON. Našim pravidlem je, že minimálně jedna třetina všech akcí, které pořádáme, je zcela zdarma a přístupná pro každého. Do budoucna bychom také rádi věnovali 20 % ze zisku našeho projektu do rozvoje všímavosti a meditačích praxí (dotace na retreaty a školení pro zájemce, finanční podpora meditačních center).