FUNDLamb z.s.

Přispějte na dobročinnost prodejem věcí a služeb

O nás

Platforma FUNDLamb spojuje prodávajícího, kupujícího a neziskovou organizaci. Kdy se prodávající dobrovolně vzdá svého příjmu z prodeje ve prospěch neziskévé organizace. Kupující má zároveň jistotu, že jím zaplacená částka skutečně půjde na konto neziskové organizace.

Otevřené výzvy

Video představující projekt FUNDLamb.com

Hledáme šikovného video tvůrce, který by nám vytvořil vysvětlující video našeho projektu

FUNDLamb z.s.
Velká práce | Online
12
bodů