FUNDLamb z.s.

Přispějte na dobročinnost prodejem věcí a služeb

O nás

Platforma FUNDLamb spojuje prodávajícího, kupujícího a neziskovou organizaci. Kdy se prodávající dobrovolně vzdá svého příjmu z prodeje ve prospěch neziskévé organizace. Kupující má zároveň jistotu, že jím zaplacená částka skutečně půjde na konto neziskové organizace.
12
bodů