Opera studio Praha,z.s.

Podporujeme začínající talentované umělce

Kultura

O nás

Začínající umělci mají v dnešní době "stars" velice obtížnou pozici. V prvních krocích proto potřebují vedle svého talentu hlavně možnost prezentace před publikem, před manažery a režiséry divadel, neboť jinak nemají možnost se prosadit a ukázat svůj talent. Často se pak objevují stále stejné tváře, ačkoliv mnohé talenty pro nedostatek příležitostí své řemeslo opouštějí. Toto chceme po vzoru zahraničních operních studií alespoň svými snahami co nejvíce změnit. Téma podpory jsme však rozšířili na více oborů - pěvci, dirigenti, mimové, režiséři, herci za spolupráce se zkušenějšími kolegy, kteří již mají nemalou zkušenost v praxi. Pro začínající umělce se proto snažíme připravit každý rok novou premieru.

Rozpracované výzvy

Fundraiser

poptávka sponzoringu

Opera studio Praha,z.s.
Velká práce | Online
32
bodů
3. 10. 2018: Opera studio Praha,z.s. zveřejnila výzvu Rozpočet
3. 10. 2018: Opera studio Praha,z.s. zveřejnila výzvu Plakát na představení
30. 7. 2018: Lenka Bejčková začal pracovat na výzvě Fundraiser
5. 6. 2018: Opera studio Praha,z.s. zveřejnila výzvu Fundraiser
5. 6. 2018: Opera studio Praha,z.s. zveřejnila výzvu Představení pro firmy