MAS Šipka

MAS Šipka

O nás

Místní akční skupina Šipka je spolek, jehož cílem je všestranná podpora trvale udržitelného rozvoje daného území, zejména činnostmi ve prospěch občanů, obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů působících na území s ohledem na ochranu přírody, krajiny a udržení či zlepšení životního prostředí. Spolek vytváří a naplňuje rozvojové koncepce a strategie svého území a rozvíjí mezisektorovou spolupráci. Pro dosažení cíle využívá nastaveného, vyrovnaného partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Přidanou hodnotou této organizace je, že využívá pro svou práci metodu leader a komunitně vedený místní rozvoj.

Hotové výzvy

Grafika brožury ke čtenářské gramotnosti

Grafika brožury s informacemi o čtenářské gramotnosti

MAS Šipka
Malá (do 10 hod.) | Online
45
bodů