MAS Šipka

MAS Šipka

O nás

Místní akční skupina Šipka je spolek, jehož cílem je všestranná podpora trvale udržitelného rozvoje daného území, zejména činnostmi ve prospěch občanů, obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů působících na území s ohledem na ochranu přírody, krajiny a udržení či zlepšení životního prostředí. Spolek vytváří a naplňuje rozvojové koncepce a strategie svého území a rozvíjí mezisektorovou spolupráci. Pro dosažení cíle využívá nastaveného, vyrovnaného partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Přidanou hodnotou této organizace je, že využívá pro svou práci metodu leader a komunitně vedený místní rozvoj.

Rozpracované výzvy

návrh místnosti

zpracování návrhu místnosti ve škole

MAS Šipka
Velká práce | Online
17
bodů
21. 3. 2019: Kateřina Zouharová začal pracovat na výzvě návrh místnosti
5. 3. 2019: MAS Šipka zveřejnila výzvu návrh místnosti